< Terug naar Diagnostiek

Indicatieve uitstrijk

Eurofins Clinical Diagnostics is al bijna 30 jaar het grootste, gespecialiseerde laboratorium in Nederland met betrekking tot de beoordeling van baarmoederhalskanker. Het diagnosticeren van (voorstadia) baarmoederhalskanker is een speerpunt. Vanaf 2017 is het nieuwe BVO BMHK van start gegaan. Voor de regio Zuidwest-Nederland (regionummer 4) is Eurofins Clinical Diagnostics het aangewezen laboratorium. Uitstrijken gemaakt door de cliënte zelf  (de ZAS zelfafnameset) worden ook hier ingestuurd. Eerst wordt op HPV getest, is deze  positief dan worden deze uitstrijken ook cytologisch beoordeeld. De indicatieve uitstrijkjes die huisartsen insturen, worden eveneens door ons laboratorium  geanalyseerd.

Hoe stuurt u een indicatieve uitstrijk in?

Als de patiënt klachten heeft kan de huisarts besluiten een uitstrijkje te maken voor onderzoek. De baarmoederhals wordt uitgestreken en het borsteltje met het afgenomen celmateriaal, wordt in het potje met fixatief gedaan. Vervolgens wordt deze met het volledig ingevulde laboratoriumformulier naar ons verzonden.

Van de verschillende soorten uitstrijken (ZAS, huisarts, en gynaecoloog) worden Thin-Prep preparaten gemaakt. De gemaakte preparaten worden met behulp van de microscoop beoordeeld en gediagnostiseerd door analisten, indien noodzakelijk in samenspraak met een patholoog. Afhankelijk van de gestelde diagnose kan er nog moleculair (HPV) onderzoek plaatsvinden (volgens de richtlijn cervixcytologie). In uitzonderlijke gevallen wordt er immunologisch onderzoek verricht.

De huisarts wordt in het laatste geval op de hoogte gesteld, omdat de uitslag iets langer op zich laat wachten. In beide gevallen wordt zo een nauwkeurigere diagnose afgegeven. In meer dan 96% van de gevallen ontvangt u binnen vijf werkdagen de uitslag. De huisarts kan zonodig zelf een HPV bepaling aanvragen, dit kan dan op hetzelfde materiaal gebeuren middels het aankruisen van deze aanvraag op het laboratoriumformulier. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Eurofins NMDL. Eurofins NMDL is ISO 15189:2012 (M293) geaccrediteerd.

Voor preventieve screening van DES dochters kan een uitstrijk worden ingestuurd waarbij op het laboratoriumformulier wordt aangegeven bij opmerkingen dat het hier een DES onderzoek betreft. Voor verdere informatie zie www.descentrum.nl.