< Terug naar Diagnostiek

Bacteriële vaginose

Bacteriële vaginose kan zeer onprettig zijn voor uw patiënte. Het is om die reden van belang dat zij snel behandeld kan worden. Een goede anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek is essentieel om de diagnose Bacteriële vaginose te stellen. Bacteriële vaginose kenmerkt zich door:

  • verandering in de afscheiding (fluor vaginalis);
  • een sterk ruikende geur;
  • zuurgraad (pH) van de vaginale fluor hoger dan 4,5;
  • aanwezigheid van ‘clue cells’: deze met Gardnerella overgroeide cellen zijn een zeer sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van bacteriële vaginose.

Hoe stuurt u het onderzoek in?

Onderzoek naar Bacteriële vaginose kan via een vaginaswab worden ingestuurd. De swab fixeert u in de Cobasbuis en stuurt deze per post naar ons toe. Binnen vijf werkdagen ontvangt u de uitslag. Wij volgen voor deze diagnostiek de multidisciplinaire richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).