< Terug naar Diagnostiek

Herpes simplexvirus

Vaak wordt de diagnose van het Herpes simplexvirus gesteld op basis van de karakteristieke blaasjes en de klachten. Zo nodig kan Eurofins Clinical Diagnostics (aanvullend) onderzoek verrichten op het vocht van de blaasjes of op een uitstrijkje van de bodem van de blaasjes. Dit gebeurt met behulp van PCR waarbij op zeer gevoelige en reproduceerbare wijze het Herpes simplexvirus (HSV) wordt aangetoond.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of de ”Beslisboomkaart Soatesten 2019” van het NHG hier raadplegen.

Hoe stuurt u het onderzoek in?

Onderzoek naar Herpes simplexvirus is gelijk voor de man en vrouw. Bij beiden wordt het onderzoek uitgevoerd op een swab met blaasjesvocht. Deze swab fixeert u in de Cobasbuis en stuurt deze per post naar ons toe. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een uitslag. Wij volgen voor deze diagnostiek de multidisciplinaire richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).