Beenmerg, kweek op mycobacterien, schimmels, histoplasmose

Indicatie:
Aantonen van mycobacteri�n, schimmels en gisten in beenmerg
Deelgebied:
Kweek
Techniek:
Beenmerg verdeeld over twee bloedkweekflesjes Myco/ F lytic of indien dit niet mogelijk is minimaal twee citraat buizen.
Doorlooptijd
max. 42 dagen
Afnamemateriaal:
Bloedkweek Myco/F lytic
 
Code afnamemateriaal
M of citraatbuizen
Bewaarcondities:
kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden:
geen Mycobacteri�n/ geen schimmels, Ge�soleerde stam.
Benodigd volume:
8-10 ml
Opmerkingen:
Bloedkweekflesjes dienen bij voorkeur bedside be�nt te worden. Zie ook de richtlijn voor het afnemen en inzenden van bloedkweken. Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78