Escherischia coli O157

PCR

Escherichia coli O157 behoort tot de groep van de Shiga Toxine producerende Escherichia coli (STEC). Zij kunnen een hemorragische colitis veroorzaken, met als complicatie het ontstaat van een hemolytisch uremisch syndroom (HUS; acuut nierfalen met hemolytische anemie en trombocytopenie). Deze complicatie ontstaat door het exotoxine stx, welke zorgt voor beschadiging van de endotheelcellen van de nieren.

Middels kweek op een selectief medium kan E coli O157 aangetoond worden. Echter andere STEC types worden hiermee niet aangetoond. Derhalve kan tevens een PCR worden verricht naar de aanwezigheid van stx-genen. Indien de PCR positief, wordt tevens gepoogd de STEC te kweken. Door de ingebruikname van de STEC-PCR wordt meer STEC gevonden. De klinische relevantie van deze bevindingen zijn niet altijd duideljk. Derhalve is het advies om de PCR alleen te verrichten bij een sterke klinische verdenking.

Tevens worden op dit moment door de GGD de resultaten van de PCR beoordeld op de hoeveelheid aanwezig DNA waarbij een cycle threshold (ct-waarde) van 35 het afkappunt is. Dit wil zeggen dat indien de ct-waarde < 35 (hoe kleiner de ct-waarde, hoe meer DNA aanwezig) het resultaat als klinisch relevant wordt beschouwd.

Indicatie:
Aantonen van exotoxine stx1 of 2 in feces
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal:
feces in steriele container
Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel
 
Code afnamemateriaal
A
Bewaarcondities:
koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
negatief
Opmerkingen:
Alleen op specifieke aanvraag.
Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Shigatoxineproducerende_E_coli_STEC_infectie http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/B5B9ED1BD30F42DFC1257CB80019C398/$FILE/Herziene%20SWAB%20richtlijn%20Acute%20Diarree.pdf

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78