Gonorroe (Neisseria gonorrhoeae)

PCR

Diagnostiek naar Neisseria gonorrhoeae bestaat uit het verrichten van een PCR op klinische materiaal (NHG richtlijn SOA consult en  Samenvattingskaart SOA (multidisciplinaire richtlijn)

  • Voor mannen heeft het insturen van 1e straalsurine de voorkeur. Als alternatief kan een urethra-uitstrijk ingestuurd worden. Bij het ontvangen van anale seks dient tevens een rectumuitstrijk ingestuurd te worden. Bij het verrichten van orale seks dient tevens een keeluitstrijk ingestuurd te worden.
  • Voor vrouwen heeft het insturen van een cervix plus urethra-uitstrijk (zorgverlener) danwel een diepvaginale uitstrijk (zelfswab) de voorkeur. 2e keus is 1e straalsurine.  Bij het verrichten van orale seks dient tevens een keeluitstrijk ingestuurd te worden. Bij het ontvangen van anale seks dient tevens een rectumuitstrijk ingestuurd te worden.

 

Bij klachten na een risicomoment dient er direct diagnostiek te worden ingezet.

Bij screening van een asymptomatische pati�nt na een risicocontact is het NHG advies na tenminste 3 weken te testen en bij een negatieve test uitslag de test te herhalen na 3 weken.

 

?Test of cure? middels PCR, 4-6 weken na be�indigen therapie, is alleen ge�ndiceerd in geval van:

  • Pharyngeale gonorroe
  • Indien niet met ceftriaxon behandeld (dan ook kweek afnemen).
  • Bij persisterende klachten (dan ook kweek afnemen)
  • Bij re-expositie aan onbehandelde partner (tevens opnieuw testen op andere SOA’s).
Indicatie:
Voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae DNA in diverse pati�ntenmaterialen
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
1-3 werkdagen
Materiaal:
First catch urine, (genitaal) uitstrijken (speciale afname en transportset) vloeibare materialen in steriele container
Afnamemateriaal:
Steriele container, SOA-set uitstrijk, Greinerbuis, SOA set urine (man)
 
Code afnamemateriaal
C, GU, GM, Q
Bewaarcondities:
Koelkast, SOA set max. 90 dagen. Urine max. 7 dagen.
Referentiewaarden:
Negatief
Benodigd volume:
Urine: minimaal 5 ml
Opmerkingen:

Wordt in combinatie met Chlamydia trachomatis PCR verricht.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Gonorroe

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78