Legionella pneumophila

Kweek

Legionella pneumophilia groei langzaam en alleen op specifieke media. Daarom dient een kweek hierop specifiek te worden aangevraagd. Het voordeel van een kweek is dat ook andere Legionella soorten gekweekt kunnen worden.

Indicatie:
Voor het aantonen van 
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal:
Sputum, pleuravocht BAL vloeistof
Afnamemateriaal:
Steriele container, Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
C of Q
Verzendcondities:
C of Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Geen Legionella
Benodigd volume:
Sputum, BAL: minimaal 3 ml, Overige materialen: minimaal 5 ml
Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Legionellose

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78