MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus)

PCR

Diagnostiek naar MRSA bestaat uit een kweek van keel, neus en perineum.

  • Indien huidafwijkingen of wonden aanwezig zijn dient hier ook een kweek van afgenomen te worden.
  • Indien de patient een urinecatheter heeft dient tevens een urinekweek ingestuurd te worden.

NB. Nooit kweken afnemen tijdens behandeling met antibiotica.

  • Bij gebruik van antibiotica 48 uur na het staken van antibiotica kweken afnemen.

 

Omdat de PCR wordt ingezet vanuit een aankweekmedium wat overnacht opgekweekt is, kan een uitslag door een mengcultuur vals-positief worden. Om deze reden worden alle PCR positieve MRSA’s altijd gekweekt en is de kweek hierbij doorslaggevend. 

Indicatie:
aantonen van Methicilline resistente Staphylococcus aureus DNA in verschillende pati�nten materialen
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
1-2 dagen
Materiaal:
uitstrijk neus, keel, perineum, wonden, sputum, urine
Afnamemateriaal:
Steriele container, Blauwe uitstrijk (alleen bacteri�le kweek), Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
C, N, Q
Bewaarcondities:
koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:
  • Alleen ge�ndiceerd indien cito-indicatie (bijvoorbeeld opgenomen patient). Bij twijfel overleg met dienstdoende arts-microbioloog.
  • PCR wordt altijd ingezet in combinatie met kweek op MRSA.
  • Voor screening altijd uitstrijk van keel, neus, perineum, eventueel aanwezige wonden en indien catheter a demeur tevens urine inleveren.
  • Indien patient niet bekend is met een MRSA worden kweken van keel, neus en perineum in 1 bouillon ingezet in kader van kostenbesparing. Indien positief zal de kweek-set nogmaals moeten worden afgenomen met vraagstelling 'apart inzetten' om te kunnen differenti�ren tussen gecompliceerd en ongeclompiceerd dragerschap.  
  • Denk bij screening van een patient uit het buitenland tevens aan screening op BRMO.
Richtlijnen
http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/290B50293C284FAFC12579BF0033ECDF/$FILE/SwabrichtlijnMRSAherziening%2015022012.pdf http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:46603&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78