Mycobacterium tuberculosis

kweek

Aan de hand van de onderstaande tabel gaarne materiaal insturen.

Biologisch materiaal

 

Gewenste hoeveelheid1

Bloed/beenmerg/pericardvocht

>5 ml, bij voldoende materiaal ook in myco-f-lytic fles 

Feces

>1 gram

Liquor

>5 ml

Maaginhoud

20 ml

Sputum

Minimaal 3 ml, bij voorkeur 5 ml 2

Overig materiaal uit luchtwegen

5-10 ml

Peritoneumbiopt

Gericht biopt 5-10 mm3

Pleuravocht/peritoneaalvocht/gewrichtsvocht

>5 ml, bij voldoende materiaal ook in myco-f-lytic fles

Pus/materiaal uit wonden/drainvocht/ lymfklier

>1 ml

Urine

>25 ml 3

 

 

Uitstrijken of e-swabs zijn niet geschikt voor diagnostiek naar Mycobacteri�n

 

  1. Hoeveelheid materiaal benodigd voor een betrouwbare kweek. Dit is geen afkeurcriterium
  2. Ochtendsputum: 3 monsters op 3 opeenvolgende dagen
  3. twee maal herhalen
Indicatie:
Aantonen van M. tuberculosis in verschillende pati�nten materialen
Deelgebied:
Mycobacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
2-8 weken
Materiaal:
Zie bovenstaande tabel
Afnamemateriaal:
Steriele container, Liquorbuis, Bloedkweek Myco/F lytic
 
Code afnamemateriaal
J, M, Q (voorkeur), C
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 7 dagen
Referentiewaarden:
Geen Mycobacteri�n
Benodigd volume:
zie materialen
Opmerkingen:
  • Neem voor de diagnostiek naar longtuberculose 3 monsters, waarvan minimaal 1 ochtendsputum, af van luchtwegmateriaal (sputum) voor microscopie, kweek en eventueel PCR.
  • Neem het eerste monster af direct bij verdenking op besmettelijke tuberculose en herhaal dit voor twee monsters op twee opeenvolgende dagen.

 

  • Uitstrijken of eswabs zijn niet geschikt voor diagnostiek naar Mycobacterien.
  • Peritoneumbiopt  is de eerste keus bij verdenking abdominale tuberculose

Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tuberculose

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78