Mycobacterium tuberculosis

PCR

Middels PCR kan snel verdenking op een infectie met Mycobacterium tuberculosis complex worden aangetoond. Daarnaast wordt tevens de genotypische resistentie voor rifampicine onderzocht.

Indicatie:
Aantonen van DNA van M. tuberculosis in verschillende pati�nten materialen of na korte aankweek in een vloeibaar medium.
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
Respiratoire materialen: 1-2 werkdagen
Materiaal:
Respiratoire materialen zoals sputum en BAL.
Afnamemateriaal:
Steriele container, Liquorbuis, Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
C, J of Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 7 dagen, anders vriezer -20�C, langdurig
Referentiewaarden:
Negatief
Benodigd volume:
(Ochtend)Sputum: 5-10 ml op 3 opeenvolgende dagen. BAL: 5-10 ml
Opmerkingen:
  • De PCR op Mycobacterium tuberculosis is primair bedoelt voor respiratoir materialen zoals sputum en BAL. Voor andere materialen is de gevoeligheid waarschijnlijk vrij laag.
  • Neem voor de diagnostiek naar longtuberculose 3 monsters, waarvan minimaal 1 ochtendsputum, af van luchtwegmateriaal (sputum) voor microscopie, kweek en eventueel PCR. Neem het eerste monster af direct bij verdenking op besmettelijke tuberculose en herhaal dit voor twee monsters op twee opeenvolgende dagen. Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tuberculose

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78