Schistosoma spp.

PCR

Omdat de eiproductie flucteert sterk en lichte infecties worden gemakkelijk gemist bij ��nmalig onderzoek kan er tevens een PCR worden verricht. Voor blaasschistosomiasis dient een sediment van urine, geproduceerd rond het midden van de dag na activiteit (bijvoorbeeld traplopen of fietsen) of een vierentwintiguursportie, waarbij de laatste druppels moeten worden uitgeperst ingestuurd te worden. 

Indicatie:
Aantonen van Schistosoma species in feaces of urine
Deelgebied:
moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
7-10 dagen
Materiaal:
feaces of in geval van Schistosoma heamatobium 24-uurs urine
Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel, Steriele container, Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
A, C, Q
Bewaarcondities:
koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
negatief
Opmerkingen:

Tevens altijd serologie afnemen.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Schistosomiasis http://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/index.html

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78