STEC (shiga toxine producerende E coli)

PCR

Diagnostiek naar STEC kan worden uitgevoerd middels een PCR gericht op de detectie van stx-1, stx-2 en EscV genen. Detectie van deze genen helpt onderscheid te maken tussen minder en meer pathogene varianten van STEC. Het detecteren van alleen de stx-1 is geassocieerd met een STEC variant welke in het algemeen geen ziekte of een mild ziektebeeld veroorzaakt. Het detecteren van stx-1 in combinatie met EscV en/of stx-2 is geassocieerd met een STEC variant welke een redelijk tot ernstig ziektebeeld kan veroorzaken (bijvoorbeeld HUS/HC). Voor deze laatste varianten geldt een meldingsplicht aan de GGD.

Naast de PCR wordt het materiaal eveneens op kweek gezet zodat bij een positieve kweek een resistentiebepaling en eventueel sero- en/of genotypering kan plaatsvinden.

Indicatie:
Aantonen van exotoxine stx1 of 2 in feces
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal:
Feces in steriele container
Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel
 
Code afnamemateriaal
A
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Geen E. coli O157
Opmerkingen:
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.
Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Shigatoxineproducerende_E_coli_STEC_infectie http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/B5B9ED1BD30F42DFC1257CB80019C398/$FILE/Herziene%20SWAB%20richtlijn%20Acute%20Diarree.pdf

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78