Wijziging werkwijze malariadiagnostiek

Per 24 juni 2024 wijzigt de diagnostiek naar malaria. De diagnostiek zal uitgevoerd gaan worden middels een Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) test, conform de Nederlandse richtlijn. Dit betreft een zeer gevoelige moleculaire test en zal op het Eurofins citolaboratorium in Leiderdorp worden uitgevoerd.

De test heeft zowel een sensitiviteit als een specificiteit van > 99%. Hiermee zijn de testkarakteristieken significant beter dan de huidige diagnostiek. Wanneer de LAMP test een negatief resultaat geeft, is malaria uitgesloten. Indien de test positief blijkt is vervolgonderzoek geïndiceerd.

De LAMP-test detecteert Plasmodium DNA, maar kan geen species differentiëren, of een parasitemie bepalen. Hiervoor wordt vervolgonderzoek ingezet middels microscopie en determinatie PCR. Dit wordt uitgevoerd door de afdeling parasitologie van het LUMC.

Werkwijze aanvraag & logistiek

Indien diagnostiek naar malaria gewenst is moeten de volgende stappen genomen worden:

 • Arts-microbioloog informeren (088 – 4500 832, of via de centrale van Alrijne 071-582 82 82).
 • Order aanvragen in Zorgdomein SCAL Medische Diagnostiek of aanvraagformulier bij ‘ Overige bepalingen ‘; vermeld hierbij op welk nummer de uitslag kan worden doorgebeld.
 • Het is belangrijk dat de bloedafname op de prikpoli in Alrijne Leiderdorp gebeurt.
  • Cito bloedafname afspraak maken;
   • Voor bloedafname tot en met vrijdag 28 juni kan een afspraak voor afname in Leiderdorp gemaakt worden via Atalmedial.
   • Vanaf maandag 1 juli gaan de bloedafnamediensten en laboratoriumdiagnostiek klinische chemie in het Alrijne ziekenhuis over naar Eurofins SCAL. Voor bloedafname vanaf maandag 1 juli belt u naar Eurofins SCAL naar nummer  071 58 29180.

 De uitslag van de LAMP-test wordt aan u doorgebeld.

Doorlooptijd

De uitslag van de LAMP-test zal ongeveer een uur na aankomst van de EDTA-buis op het cito-laboratorium bekend zijn.

De eventuele vervolgdiagnostiek:

 • Antigeentest (ter snelle differentiatie tussen P. falciparum vs P. non-falciparum): doorlooptijd – 15 minuten
 • Microscopie: doorlooptijd – binnen vier uur
 • PCR: doorlooptijd- een werkdag

Test en vervolgstappen
LAMP
Indien de LAMP-test negatief is, is de malariadiagnostiek klaar.
Indien de LAMP-test positief is, vervolgstappen:
Eurofins
Antigeentest
LUMC
Microscopie
Multiplex PCR (5x PCR)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan contact met ons op door te bellen naar ons laboratorium van Eurofins Medische Microbiologie op nummer 088-4500 821.

Met vriendelijke groet,

namens

Joke Steenbergen, operationeel manager

Masja Leendertse, arts-microbioloog