Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

SARS coronavirus 2 (COVID-19)

PCR

Diagnostiek bestaat uit het aantonen van het Covid-19 RNA in klinische materialen (nasopharynxuitstrijk & keelwat, sputum, bronchusspoelsel of BAL). NB! Voor CITO COVID PCR graag een UTM medium (UT) insturen.
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
De PCR wordt dagelijks ingezet. Materiaal op het lab aanwezig voor
  • 13:30 uur
  • Uitslag rond 17:00 uur
    Materialen na 13:30 uur schuiven door naar de volgende dag.
CITO diagnostiek doorlooptijd 1,5 -2,5 uur. NB CITO diagnostiek is kostbare diagnostiek en enkel geïndiceerd in geval van spoedeisende situaties en/of acuut beddengebrek dat niet anderszins tijdelijk opgelost kan worden. Zie voor de afname de instructievideo van RIVM.
Materiaal
  • Nasopharynxuitstrijk (E)
  • Keelwat (UT )
  • Sputum (C of Q)
  • Bronchusspoelsel of BAL (C of Q)
NB. Voor CITO COVID PCR graag een UTM medium insturen
Bewaarcondities
Maximaal 48 uur in de koelkast
Bron
Alrijne Leiden
Opmerkingen
Deze bepaling wordt deels extern uitgevoerd.