Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hepatitis C virus (HCV)

Genotypering

Primaire screening naar hepatitis C virus bestaat uit serologie. Indien antistoffen tegen hepatitis C virus aanwezig zijn zal een PCR op hepatitis C verricht worden. Indien deze positief is, is er sprake van een actieve (acuut danwel chronische) infectie met hepatitis C virus.

Indien de PCR op hepatitis C virus negatief is zal een imunoblot op hepatitis C virus verricht worden. Indien deze positief is zonder de aanwezigheid van hepatitis C RNA, dan is er sprake van een doorgemaakte infectie met hepatitis C virus.

Indien deze negatief is zonder de aanwezigheid van hepatitis C RNA, dan is er sprake van een fout-positieve screeningstest.

Indien er sprake is van recente expositie/een acute infectie met hepatitis C virus dient een PCR op plasma/serum verricht te worden. Hepatitis C RNA is gemiddeld na 7-10 dagen aantoonbaar. Antistoffen tegen hepatitis C ontwikkelen gemiddeld na 60 dagen.

Indicatie
Bepaling van hepatitis C virus genotype
Deelgebied
Moleculair
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
EDTA
Afnamemateriaal
EDTA buis
Referentiewaarden
Genotype 1-6
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.