Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Humaan Papilloma Virus (HPV)

De diagnose anogenitale wratten geschiedt voornamelijk op het klinisch beeld. Het is niet zinvol om een PCR op de belangrijkste verwekkers van anogenitale wratten (HPV-6,HPV-11) in te zetten. Bij twijfel over de diagnose is het raadzaam om een biopt te nemen voor histologisch en HPV-onderzoek. Het verdient wel aanbeveling om ook standaard SOA onderzoek (inclusief speculumonderzoek bij vrouwen en proctoscopisch onderzoek bij perianale wratten) te verrichten, waaronder syfilisserologie ter differentiatie met condylomata lata (papels). (LCI richtlijn humaanpapillomavirusinfectie- anogenitale wratten; NHG standaard SOA-consult).