Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Lues (Treponema pallidum, Syfilis)

PCR

Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal
Weefsel of uitstrijk van ulcus
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast