Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Urethrauitstrijk

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren.
Indicatie
Aantonen van (potentieel) pathogene bacteriën (N. gonorrhoeae, Gardnerella, gisten, Actinomyces, e.a.) in verschillende patiëntenmaterialen afgenomen uit de genitaalstreek.
Deelgebied
Bacterie- en gistkweek op verschillende media en PCR
Techniek
Uitstrijk
Doorlooptijd
Kweek: 2-5 PCR op HSV: 2-4 PCR op chlamydia/GO: 1-3 PCR op Trichomonas: 3-4 dagen
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen

Bij verdenking op Neisseria gonorroe en/of chlamydia trachomatis ook materiaal voor SOA-PCR afnemen (SOA set).


Deze bepalingen worden deels extern uitgevoerd.Afnameinstructies