Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Actinomyces spp.

Kweek

Indicatie
Aantonen van Actinomyces spp. in verschillende weefsels

Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
10-15 dagen
Materiaal

Kaakspoelsel, sinusvocht, Intra-uterien device (IUD) en biopt

Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen Actinomyces, Actinomyces stam