Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan deze website wordt u verondersteld die te aanvaarden.

Inhoud
Deze website bevat informatie over Eurofins en haar verbonden ondernemingen die nuttig kan zijn voor onze klanten, werknemers en aandeelhouders alsook voor het grote publiek. We doen er alles aan om juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen. Eurofins doet echter geen enkele uitspraak of geeft geen enkele garantie over de juistheid van de informatie die op haar website staat en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de voornoemde informatie te updaten.

De website en de inhoud ervan worden aangeboden in de toestand waarin die verkeren (‘as is’) en voor zover beschikbaar (‘as available’), zonder enige garantie. Eurofins en haar verbonden ondernemingen geven geen garanties over de juistheid, volledigheid, tijdigheid, afwezigheid van inbreuken, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendomsrecht van de inhoud of van de website zelf, en we wijzen hierbij elke expliciete of impliciete garantie daaromtrent af. Eurofins beweert of garandeert niet dat de inhoud van deze website vrij is van virussen, wormen of andere code met besmettelijke of vernielende eigenschappen.

Links naar andere websites
Op deze website staan links naar andere websites die de eigendom zijn van derde partijen. Eurofins heeft geen enkele controle over de inhoud van dergelijke websites van derde partijen, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie of inhoud op die websites. De aanwezigheid van links naar dergelijke websites van derde partijen mag niet geïnterpreteerd worden als een goedkeuring door Eurofins van de website van die derde partij, of van eender welke producten die op de website van die derde partij worden gepromoot, aangeboden of verkocht, noch dat dergelijke websites vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke elementen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het verzamelen of het gebruik van persoonlijke gegevens op eender welke website van derde partijen. Daarnaast aanvaarden wij ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of onjuistheid van reclameboodschappen van derde partijen.

Auteursrecht
U mag materiaal van deze website downloaden, maar enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten respecteert en intact laat. U mag de inhoud van deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en video, niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, doorsturen of verspreiden, op welke manier dan ook, voor openbaar of commercieel gebruik of voor communicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurofins.

Informatie over de onderneming
Eurofins GSC Lux SARL is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) geregistreerd in Luxemburg met ondernemingsnummer B121155 en met maatschappelijke zetel te 10a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxemburg.