Aeromonas spp.

Kweek/PCR

Een gastro-enteritis op basis van Aeromonas spp. is in principe self limiting. Bij ernstige of langdurige klachten of immunogecompromitteerde patiënten kan (op basis van het resistentiepatroon) behandeling met ciprofloxacine of cotrimoxazol po gedurende drie dagen overwogen worden.
Indicatie:
Aantonen van Aeromonas spp. in feces
Deelgebied:
Moleculair / Bacteriologie
Techniek:
PCR, indien positief kweek.
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Code Afnamemateriaal:
A
Bewaarcondities:
koelkast, max 24 uur
Referentiewaarden:
Negatief/ Geen Aeromonas, Positief/ Aeromonas stam
Opmerkingen:

Bij positieve PCR volgt kweek. De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar Campylobacter spp., Salmonella spp., Plesiomonas spp., Shigella spp. en Yersinia spp.

Deze bepaling wordt deels extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78