Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aeromonas spp.

Kweek/PCR

Een gastro-enteritis op basis van Aeromonas spp. is in principe self limiting.

Bij ernstige of langdurige klachten of immunogecompromitteerde patiënten kan (op basis van het resistentiepatroon) behandeling met ciprofloxacine of cotrimoxazol po gedurende drie dagen overwogen worden.

Indicatie
Aantonen van Aeromonas spp. in feces
Deelgebied
Moleculair / Bacteriologie
Techniek
PCR, indien positief kweek.
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Bewaarcondities
koelkast, max 24 uur
Referentiewaarden
Negatief/ Geen Aeromonas, Positief/ Aeromonas stam
Opmerkingen
LET OP: Wordt tijdelijk niet meer uitgevoerd in de bekende combinatie met PCR op Campylobacter spp., Salmonella spp., Plesiomonas spp., Shigella spp. en Yersinia spp.
Indien diagnostiek naar Aeromonas species gewenst is, dient dit apart in de aanvraag vermeld te worden.
Vanwege het tijdelijke karakter van deze wijziging is het aanvraagformulier niet aangepast.

Bij positieve PCR volgt kweek.

Afnameinstructies