Anaerobe kweek

Kweek

Indicatie:
Kweek
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Zie banale kweek
Doorlooptijd
5-10 dagen
Materiaal

Pus, weefsel of uitstrijk.

 

Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk
Code Afnamemateriaal:
C, D, N
Bewaarcondities:
Materialen: binnen vier uur
Referentiewaarden:
Geen anaeroben gekweekt

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78