Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Anaerobe kweek

Kweek

Indicatie
Kweek
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Zie banale kweek
Doorlooptijd
5-10 dagen
Materiaal

Pus, weefsel of uitstrijk.

 

Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk
Bewaarcondities
Materialen: binnen vier uur
Referentiewaarden
Geen anaeroben gekweekt