Banale kweek

Kweek

Indicatie:
Bacteriële kweek voor het aantonen van pathogene bacteriën in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
2-6 dagen
Materiaal
Uitstrijk, vloeibaar materiaal, pus, punctaten en weefsel
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Afgedopte spuit
Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Code Afnamemateriaal:
C, D, O, & N
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur. Voor anaeroben: max. vier uur tenzij in Port-A-Cul medium aangeleverd, dan 24 uur.
Referentiewaarden:
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen:
Anaerobe kweek wordt uitgevoerd indien geïndiceerd of specifiek aangevraagd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78