Beenmerg, kweek op mycobacterien, schimmels en histoplasmose

Indicatie:
Aantonen van mycobacteriën, schimmels en gisten in beenmerg
Deelgebied:
Kweek
Techniek:
Beenmerg verdeeld over twee bloedkweekflesjes Myco/ F lytic of indien dit niet mogelijk is minimaal twee citraat buizen
Doorlooptijd
max. 42 dagen
Afnamemateriaal:
Bloedkweek Myco/F lytic
 
Code afnamemateriaal
M
Bewaarcondities:
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden:
geen mycobacteriën/ geen schimmels en geïsoleerde stam
Opmerkingen:
Bloedkweekflesjes dienen bij voorkeur bedside beënt te worden. Zie ook de richtlijn voor het afnemen en inzenden van bloedkweken. Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78