Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Blaasjesvocht

Indicatie
Aantonen van pathogene micro-organismen of virussen in blaasjesvocht
Deelgebied
Kweek en/of PCR
Techniek
uitstrijk van blaasjesbodem
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
koelkast, max. 96 uur
Afnameinstructies