Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Broncho-alveolaire lavage (BAL), bronchusspoelsel

Indicatie
Aantonen van pathogene micro-organismen of virussen in BAL/ bronchusspoelsel
Deelgebied
Kweek en PCR
Techniek
BAL of bronchusspoelsel
Doorlooptijd
Bacteriële kweek: 2-5 schimmelkweek: 7 pcr: afhankelijk van het aangevraagde micro-organisme
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Afnameinstructies