Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Creutzfeldt-Jacob

Indicatie
Aantonen van specifiek eiwit (14-3-3) in liquor
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
4 weken
Materiaal
Liquor in liquorbuis
Afnamemateriaal
Liquorbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.