Denguevirus

IgM en IgG antistoffen

Dengue is een Flavirus en wordt overgedragen door muggen. Er zijn vier type Denguevirussen. Dengue geeft een koortsende ziekte met malaise, hoofdpijn (met name retro-orbitaal) en spier-, bot- en gewrichtspijn. Op de eerste en tweede dag ontstaat vaak maculair exantheem. Na de eerste ziektedagen kunnen ook respiratoire-, gastro-intestinale klachten, leukopenie, trombocytopenie en leverenzymstoornissen ontstaan. In ernstige gevallen ontstaat Dengue hemorragische koorts syndroom en Dengue shocksydnroom. Diagnostiek van een infectie met Denguevirus bestaat uit serologie. De eerste zeven ziektedagen is het NS1 antigeen aantoonbaar in serum. Deze heeft geen kruisreactiviteit met andere Flavivirussen. IgM antistoffen ontstaan tussen de vijfde en zevende ziektedag. IgM antistoffen kunnen kruisreageren met IgM antistoffen van andere Flavivirussen, derhalve is vaak een tweede serum, afgenomen 14 dagen na het eerste serummonster, nodig om een definitieve conclusie te kunnen trekken.
Indicatie:
Voor het aantonen van een infectie met Denguevirus
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
Serologie
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Code Afnamemateriaal:
H
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:
Graag de volgende informatie vermelden bij de aanvraag:
  • Reisanamnese (land en wanneer verblijf)
  • Vaccinatie tegen gele koorts

Denk naast Denguevirus ook aan Zikavirus en Chikungunya als verwekker van het ziektebeeld. Deze zijn tevens aan te vragen middels serologie.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78