Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dientamoeba fragilis

PCR

Dientamoeba fragilis is een parasiet, waarvan het niet duidelijk is of deze geassocieerd is met gastro-intestinale ziekte danwel een intestinale commensaal is. In een recente studie werd Dientamoeba fragilis vaker aangetoond in de controlegroep dan in de groep patiënten met gastro-intestinale klachten. Behandeling is alleen geïndiceerd indien de klachten één week of langer bestaan en infectie met andere pathogene darmparasieten is uitgesloten.
Indicatie
Aantonen van Dientamoeba fragilis in feces
Deelgebied
Parasitologie
Techniek
PCR
Doorlooptijd
1-3 werkdagen
Materiaal
Feces
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
LET OP: Wordt tijdelijk niet meer uitgevoerd in de bekende combinatie met PCR op Giardia lamblia, Entamoeba histolytica en Cryptosporidium.
Indien diagnostiek naar Dientamoebe fragilis gewenst is, dient dit apart in de aanvraag vermeld te worden.
Vanwege het tijdelijke karakter van deze wijziging is het aanvraagformulier niet aangepast.
Afnameinstructies