Dientamoeba fragilis

PCR

Dientamoeba fragilis is een parasiet, waarvan het niet duidelijk is of deze geassocieerd is met gastro-intestinale ziekte danwel een intestinale commensaal is. In een recente studie werd Dientamoeba fragilis vaker aangetoond in de controle-groep dan in de groep patienten met gastro-intestinale klachten. Behandeling is alleen ge�ndiceerd indien de klachten 1 week of langer bestaan en infectie met andere pathogene darmparasieten is uitgesloten.

Indicatie:
Aantonen van Dientamoeba fragilis in feaces
Deelgebied:
Parasitologie
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
1-3 werkdagen
Materiaal:
Faeces
Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel
 
Code afnamemateriaal
A
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:

Wordt uitgevoerd in combinatie met PCR op Giardia lamblia, Entamoeba histolytica en Cryptosporidium.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/B5B9ED1BD30F42DFC1257CB80019C398/$FILE/Herziene%20SWAB%20richtlijn%20Acute%20Diarree.pdf

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78