BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme)

Kweek

Onder BRMO, vallen o.a. :
  • ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)
  • CRE (Carbapenem Resistente Enterobacteriaceae)
  • VRE (Vancomycine Resistente Enterococcen)
Indicatie:
Aantonen van BRMO in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Uitstrijk van neus, keel, wonden, rectum, sputum, feces of urine
Afnamemateriaal
Steriele container met schep

Steriele container

ESwab

Urinekweek

Faecal swab
Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Code Afnamemateriaal:
A, B, C, D, F, N of Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Geen ESBL/ geen BRMO/ geen VRE en geïsoleerde stam
Opmerkingen:
Voor screening na bezoek buitenland (NB. denk ook aan MRSA); rectumkweek insturen en wondkweek indien wonden aanwezig, catheterurine indien CAD aanwezig en sputum indien sputum aanwezig. Voor screening na eerdere positieve bevinding in ieder geval rectumkweek insturen. Overige kweken afhankelijk van eerdere locatie BRMO.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78