Francisella tularensis (tularemie)

Antistoffen

Francisella tularensis is een bacterie, welke tularemie veroorzaakt. Francisella tularensis komt in de natuur voor. Besmetting vind plaats via het aanraken van besmette karkassen, beten van besmette dieren, teken, vliegen of muggen, ingestie van besmet water of inhalatie van aerosolen. In Nederland is Francisella tularensisrecent bij hazen in o.a. Friesland aangetoond. Tularemie kan asymptomatische verlopen tot een ernstige sepsis met multi-orgaanfalen afhankelijk van de hoeveelheid Francisella tularensis en de porte d’entree. In het begin veroorzaakt tularemie koorts, hoofdpijn, spierpijn en koude rillingen, gevolg door gewichtsverlies, malaise en lymfadenopathie.

Bij besmetting via de huid ontstaat vaak de ulcero-glandulaire vorm, waarbij op de plaats van de primaire percutane besmetting een eschar met een verheven rode huidafwijking ontstaat met een centrale zwarte delle. Dit gaat bijna altijd gepaard met koorts. De primaire huidlaesie kan spontaan genezen, terwijl de lymfadenopathie blijft bestaan en op den duur kan abcederen. Tevens kan een glanudlaire vorm ontstaan met lymfadenopathie zonder een primaire huidlaesie. Bij besmetting via besmet voedsel en/of water kan oro-pharyngeale tularemie ontstaan. Bij inhalatie van besmette aerosolen kan een luchtweginfectie ontstaan.

Diagnostiek bestaat uit kweek of PCR van huidlaesie of punctaat van geabcedeerde lymfklier en serologie.

Indien materiaal voor een kweek of PCR wordt ingestuurd altijd van te voren overleggen de dienstdoende arts-microbioloog om besmetting van laboratorium-personeel te voorkomen.

Serologie wordt meestal positief 2 weken na de eerste ziektedag met een piek 4-5 weken na de eerste ziektedag. Hoge titers kunnen jarenlang bestaan. NB. Brucella spp. kan kruisreageren met tularemie serologie. Derhalve dient deze altijd in combinatie te worden ingezet.

Indicatie:
Voor het aantonen van een infectie met Francisella tularensis
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
Serologie
Doorlooptijd
2-4 weken
Materiaal:
serum
Afnamemateriaal:
Stolbuis
 
Code afnamemateriaal
H
Bewaarcondities:
koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Benodigd volume:
500 �l
Opmerkingen:

NB. Altijd in overleg met arts-microbioloog. Materialen voor kweek alleen insturen na overleg de arts-microbioloog.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tularemie

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78