Groep B streptococcen (Streptococcus agalactiae)

Kweek

Groep B streptokokken (GBS, Streptococcus agalactiae) is een van de veroorzakers van vroege neonatale sepsis, optredend in de eerste 7 dagen na de bevalling. De bacterie bevind zich in het maagdarmkanaal en kan zich hieruit verspreiden naar de blaas en geslachtsorganen. Via de baring kan de bacterie overgedragen worden aan de neonaat. Risicofactoren hiervoor zijn vroeggeboorte (< 37 weken), langdurig gebroken vliezen (> 18 uur), maternale koorts tijdens de baring (> 38�C, rectaal), ernstige maternale GBS-kolonisatie in de huidige zwangerschap, zoals bacteriurie of urineweginfectie door GBS of een eerder kind met GBS-ziekte.

Screening op GBS dragerschap gebeurt met behulp van een intro�tes- en rectumuitstrijk. Bij vroeggeboorte en langdurig gebroken vliezen is screening op GBS dragerschap ge�ndiceerd. Bij ernstige maternale GBS kolonisatie en een eerder kind met GBS ziekte is antibiotische profylaxe tijdens de baring ge�ndiceerd. Bij maternale koorts is tevens antibiotische behandeling ge�ndiceerd.

Indicatie:
Aantonen van groep B streptokokken dragerschap bij zwangeren
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek (bij zwangeren)
Doorlooptijd
1-4 dagen
Materiaal:
Vagina-rectum uitstrijk, urine
Afnamemateriaal:
Steriele container, E-swab, uriswab, Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
C, D, F, Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Geen heamolytische streptococcen groep B
Opmerkingen:
Vooral van belang voor neonaten en dus zwangeren aan het einde van de zwangerschap
Richtlijnen
http://nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=28670&richtlijn_id=1011

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78