Humaan herpes virus 6 (HHV6, zesde ziekte)

IgG antistoffen

Humaan Herpes Virus 6 (HHV6) is een DNA virus, welke via speeksel, placenta, bloedtransfusie en/of orgaandonatie kan worden overgebracht. Een primaire HHV6 infectie ontstaat meestal bij kinderen van 6-18 maanden, beginnend met hoge koorts zonder andere lokale klachten. Als de koorts gezakt is ontstaat een fijn maculopapulair exantheem beginnend in het gezicht en op de romp en zich hierna uitbreidend naar de armen en benen. Bij immuungecompromitteerden kan HHV 6 reactiveren. Diagnostiek naar HHV 6 bestaat uit serologie en PCR. IgM antistoffen ontstaan 4-7 dagen na infectie. Ook een viervoudige titerstijging van HHV6 IgG kan een infectie aantonen. HHV 6 kan tevens aantoonbaar zijn in de acute fase of bij een reactivatie in plasma of serum.
Indicatie:
Voor het aantonen van antistoffen tegen humaan herpes virus type 6 (HHV6)
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
Serologie
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Code Afnamemateriaal:
H
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief, Positief
Opmerkingen:

Antistoffen bepaling zelden zinvol; alleen na overleg met arts-microbioloog.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78