Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Humaan metapneumovirus (HMPV)

PCR

Indicatie
Aantonen van HMPV RNA in respiratoire materialen
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Keeluitstrijk, sputum, bronchusspoelsel of BAL
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.