Humaan metapneumovirus (HMPV)

PCR

Indicatie
Aantonen van HMPV RNA in respiratoire materialen
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Keeluitstrijk, sputum, bronchusspoelsel of BAL
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84