MERS-coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus)

Inleiding

Middle East respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-coronavirus) kan luchtwegklachten en /of diaree veroorzaken. Bij imuungecomprimenteerde pati�nten kan de ziekte zich ook presenteren als ernstige infectie zonder luchtwegklachten. Het reservoir voor MERS-coronavirus zijn dromesarissen. De exacte besmettingsweg is nog niet bekend. Wel is bekend dat dromedarissen MERS-coronavirus uitscheiden via de neus. Ook het drinken van rauwe dromedarismelk wordt afgeraden, omdat dit het virus kan bevattem. Mens-op-mens transmissie is mogelijk, maar wordt vooral gezien in de ziekenhuisomgeving en in beperkte mate onder directe gezinsleden.

 

Casusdefinitie verdacht geval*

Ieder individu met een respiratoire infectie met:
? koorts (ten minste 38 graden Celsius) �n symptomen van een luchtweginfectie (niet per se een pneumonie; bijvoorbeeld kortademigheid en hoesten (1,2))

In combinatie met:
? verblijf in een gebied (3) waar infectie met MERS-CoV opgelopen kan zijn, gedurende 14 dagen voor de aanvang van de symptomen �n daar in een ziekenhuis is geweest, contact heeft gehad met zieken en/of in aanraking is geweest met (producten van) een dromedaris (4).

OF
? persoon die de afgelopen 14 dagen voor aanvang van de klachten contact heeft gehad met een bevestigde MERS-CoV-casus met klinische verschijnselen.

OF
? onderdeel van een cluster van 2 of meer epidemiologisch verwante gevallen met onbekende verwekker binnen een periode van 2 weken met een noodzaak tot opname in een ICU, ongeacht reisgeschiedenis.

(1) Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.
(2) Een immuungecompromitteerde pati�nt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op MERS-CoV.
(3) Midden-Oosten, vooral Jordani�, Saoedi Arabi�, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai)
(4) Indien onbekend is of een pati�nt contact heeft gehad met zieken, in een ziekenhuis is geweest of contact heeft gehad met (producten van) een dromedaris, dan gelden de volgende klinische criteria: ieder individu met ernstige acute respiratoire infectie met: koorts (? 380C) of zoals genoemd bij voetnoot 1 en 2, �n respiratoire symptomen �n een infiltraat op een r�ntgenfoto van de longen, of ARDS.

 

Infectiepreventiemaatregelen

Patienten verdacht voor MERS-coronairus worden in strikte isolatie opgenomen.

 

Deelgebied:
Moleculair
Materiaal:

Nasopharynxswab en keelswab in UTM media voor uitstrijken (aanwezig op SEH)  NB. GEEN E-swab insturen!, Sputum en indien mogelijk bronchoalveolar lavage (BAL) en fecessample in steriele container insturen.

Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel, Steriele container, Stolbuis, UTM medium (voor aanvraag MERS)
 
Code afnamemateriaal
A, C, H, W
Opmerkingen:

Informeer bij verdenking van een verdachtte pati�nt met MERS-CoV direct de lokale GGD vanwege triage voor diagnostiek en de meldingsplicht groep A . De GGD overlegt met de LCI voor overleg over indicatie en uitvoering laboratoriumdiagnostiek.

Zie voor meer informatie:

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78