Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Neonaat, inventarisatiekweek

                  
Indicatie
Aantonen van Groep B Streptococcen kolonisatie bij de neonaat
Deelgebied
Kweek
Techniek
Oppervlakkige uitstrijk van huid, oog en oor in transportmedium
Doorlooptijd
2-5 dagen
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen / geen heamolytsche Streptococcen groep B
Afnameinstructies