Neonaat, inventarisatiekweek

                  
Indicatie:
Aantonen van Groep B Streptococcen kolonisatie bij de neonaat
Deelgebied:
Kweek
Techniek:
Oppervlakkige uitstrijk van huid, oog en oor in transportmedium
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Code Afnamemateriaal:
N, D
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Geen pathogene micro-organismen / geen heamolytsche Streptococcen groep B

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78