Plesiomonas spp.

PCR/kweek

Een gastro-enteritis op basis van Plesiomonas shigelloides is in principe self limiting. Bij ernstige of langdurige klachten of immunogecompromitteerde patiënten kan (op basis van het resistentiepatroon) behandeling met ciprofloxacine po gedurende 3-5 dagen overwegen worden.

Indicatie
Aantonen van Plesiomonas spp. in feces
Deelgebied
Moleculair/bacteriologie
Techniek
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

Bij positieve PCR volgt kweek. De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar Aeromonas spp., Campylobacter spp., Salmonella spp,., Shigella spp., en Yersinia spp,.


Afnameinstructies

Consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84