Plesiomonas spp.

PCR/kweek

Een gastro-enteritis op basis van Plesiomonas shigelloides is in principe self limiting. Bij ernstige of langdurige klachten of immunogecompromitteerde patiënten kan (op basis van het resistentiepatroon) behandeling met ciprofloxacine po gedurende 3-5 dagen overwegen worden.
Indicatie:
Aantonen van Plesiomonas spp. in feces
Deelgebied:
Moleculair/bacteriologie
Techniek:
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Code Afnamemateriaal:
A
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:

Bij positieve PCR volgt kweek. De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar Aeromonas spp., Campylobacter spp., Salmonella spp,., Shigella spp., en Yersinia spp,.

Deze bepaling wordt deels extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78