Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Punctaat/pus

Indicatie
Bacteriële kweek voor het aantonen van pathogene bacteriën in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied
Kweek
Techniek
Uitstrijk in transportmedium, vloeibaar materiaal, pus, punctaten in steriele container of afgedopte spuit
Doorlooptijd
5-7 dagen
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Bewaarcondities
Koelkast, vloeibaar materiaal in steriele container max. 24 uur. Uitstrijk op E-swab max 96 uur. Kniepunctaten en kweken op N. gonorrhoeae op kamertemperatuur, max 24 uur.
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen
Altijd de locatie aangeven waar het materiaal is afgenomen