Punctaat/pus

Indicatie:
Bacteriële kweek voor het aantonen van pathogene bacteriën in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied:
Kweek
Techniek:
Uitstrijk in transportmedium, vloeibaar materiaal, pus, punctaten in steriele container of afgedopte spuit
Doorlooptijd
5-7 dagen
Materiaal
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Code Afnamemateriaal:
C, D, N of Q
Bewaarcondities:
Koelkast, vloeibaar materiaal in steriele container max. 24 uur. Uitstrijk op E-swab max 96 uur. Kniepunctaten en kweken op N. gonorrhoeae op kamertemperatuur, max 24 uur.
Referentiewaarden:
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen:
Altijd de locatie aangeven waar het materiaal is afgenomen

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78