Rhinovirus

PCR

Indicatie:
Aantonen van rhinovirus RNA in respiratoire materialen
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Keeluitstrijk, sputum, bronchusspoelsel of BAL
Code Afnamemateriaal:
C,D, Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78