Salmonella spp.

PCR/kweek

Salmonella wordt veelal overgebracht via besmet voedsel. Salmonella wordt verdeeld in de soorten die buiktyphus veroorzaken (S. Typhi en S. Paratyphi) en de non-typhoidale Salmonellae.

Buiktyphus begint met koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn, malaise en vage buikpijn. In het begin kan er sprake zijn van diaree, welke later overgaat in obstipatie. Buiktyphus kan gecompliceerd belopen met het ontstaan van darmulceratie(s) met bloedingen of perforatie.

De non-typhoidale Salmonellae veroorzaken meestal alleen een gastro-enteritis, die bijna altijd vanzelf weer overgaat na 3-7 dagen.

Diagnostiek naar Salmonella bestaat uit een PCR op feces. Indien deze positief is zal het materiaal op kweek worden gezet om tevens een resistentie te kunnen bepalen. Bij verdenking op buiktyphus dienen tevens bloedkweken te worden afgenomen.

Een infectie met non-typhoidale Salmonellae behoeft in principe geen behandeling. Alleen bij ernstige infecties, endovasculair kunstmateriaal in situ of immuungecompromitteerd is behandeling geindiceerd. Bij buiktyphus is behandeling wel altijd geindiceerd.

Indicatie:
Aantonen van Salmonella spp. in feces
Deelgebied:
Moleculair/bacteriologie
Techniek:
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal:
Faeces
Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel
 
Code afnamemateriaal
A
Bewaarcondities:
koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
negatief
Opmerkingen:
  • Bij positieve PCR volgt kweek.
  • De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar Aeromonas spp.,  Campylobacter spp., Plesiomonas spp., Shigella spp. en Yersinia spp.
  • Bij verdenking op Salmonella tyfus, S. paratyfus of een bacteri�mie met Salmonella enteritidis dienen tevens bloedkweken te worden ingezet.
  • Indien een feacal swab wordt ingestuurd zal alleen een kweek verricht worden.

Deze bepaling wordt deels extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Febris_typhoidea http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Salmonellose http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/B5B9ED1BD30F42DFC1257CB80019C398/$FILE/Herziene%20SWAB%20richtlijn%20Acute%20Diarree.pdf

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78