Gisten en schimmels

Algemene informatie

Gisten en schimmels komen in de natuur voor. Daarnaast zijn zij van nut in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie bij o.a. de productie van brood, wijn en bier. De schimmel Penicillium wordt gebruikt voor de productie van het antibioticum penicilline. Gisten en schimmels kunnen bij mens infecties geven van o.a. de huid, slijmvliezen, nagels, luchtwegen en systemische infecties.
Deelgebied
Informatie

Consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84