Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sinusitis

Kweek

Indicatie
Aantonen van pathogene micro-organismen in sinusspoelsel
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-3 dagen
Materiaal
Punctaat
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Afnameinstructies