Sputum

Indicatie
Aantonen van pathogene micro-organismen in sputum
Deelgebied
Kweek
Techniek
Sputum
Doorlooptijd
Bacteriële kweek: twee tot vijf dagen, schimmelkweek: zeven dagen
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Afnameinstructies

Consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84