Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sputum

Indicatie
Aantonen van pathogene micro-organismen in sputum
Deelgebied
Kweek
Techniek
Sputum
Doorlooptijd
Bacteriële kweek: twee tot vijf dagen, schimmelkweek: zeven dagen
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Afnameinstructies