TORCHES

Antistoffen tegen Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus en Treponema pallidum (Lues)

Toxocara wordt veroorzaakt door Toxocara canis (gastheer: hond) en veel minder frequent door Toxocara cati  (gastheer: kat). Mensen worden besmet door de inname van eieren. Infecties zijn vaak aympyomatisch met alleen eosinofilie. Bij viscerala larva migrans invaderen de larven meerdere weefsel (o.a. lever, hart, longen, hersenen en spieren), waardoor koorts, verminderde eetlust, gewichtsverlies, hoesten, huiduitskag, hepatospelnomegalie en hypereosinofilie ontstaat.  Bij oculaire viscerale larva migrans ontstaan oculaire laesies met gezichtsverlies en strabisme tot gevolg.  Diagnostiek naar Toxocara bestaat uit serologie. Fecesonderzoek heeft geen toegevoegde waarde, omdat de larven bij de mens niet in de feces worden uitgescheiden.
Indicatie:
Aantonen van antistoffen tegen Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus en Treponema pallidum (Lues) bij IUVD, groeiretardatie of congenitale afwijkingen.
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
Serologie
Doorlooptijd
5-7 dagen (Toxoplasma, CMV, Rubella, Lues), tot 1-2 weken (HSV)t
Materiaal
Serum
Code Afnamemateriaal:
H
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:

Deels in overleg met arts-microbioloog: niet elk beschreven onderzoek is altijd geïndiceerd. Onderzoek naar Lues, Rubella en HIV wordt bij 12deweeks screening bepaald. Kijkt u eerst of de resultaten bekend zijn voordat het onderzoek opnieuw wordt aangevraagd. Bij congenitale afwijkingen heeft kweek op HSV van de keel en evt. blaasjes de voorkeur. De CMV PCR op urine heeft de voorkeur boven serologisch onderzoek. Soms is ook onderzoek op parvovirus B19 geïndiceerd.

Deze bepalingen worden deels extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78