Urethrauitstrijk

Gezien de schaarste aan E-swabs (medium D & E) vanwege de pandemie met coronavirus 2 (COVID 19), vragen wij u voor een bacteri�le kweek een blauwe kweekstok (medium N) te gebruiken. Let op, deze blauwe afname stok is alleen geschikt voor kweek. Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. Voor meer informatie over de afname materialen kunt u deze pagina raadplegen.

Indicatie:
Aantonen van (potentieel) pathogene bacteri�n (N. gonorrhoeae, Gardnerella, gisten, Actinomyces, e.a.) in verschillende pati�ntenmaterialen afgenomen uit de genitaalstreek.
Deelgebied:
bacterie- en gistkweek op verschillende media en PCR
Techniek:
Uitstrijk
Doorlooptijd
kweek: 2-5 PCR op HSV: 2-4 PCR op chlamydia/GO: 1-3 PCR op Trichomonas: 3-4 dagen
Afnamemateriaal:
E-swab, Blauwe uitstrijk (alleen bacteri�le kweek)
 
Code afnamemateriaal
N, D, G
Bewaarcondities:
koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
geen pathogene mircoorganismen
Opmerkingen:

Bij verdenking op Neisseria gonorroe en/ of Chlamydia trachomatis ook materiaal voor SOA-PCR afnemen (SOA set).

Deze bepalingen worden deels extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Multidisciplinaire-richtlijn-SOA-voor-de-2e-lijn-2012-13.pdf http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Chlamydia_trachomatis_en_lymfogranuloma_venereum http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Gonorroe

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78