Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Urinekweek

Indicatie
Aantonen van pathogene micro-organismen in urine
Deelgebied
Kweek
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
Negatieve kweek:  1 dag,  Positieve kweek 2-4 dagen
Materiaal
Urine
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen