Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Banale kweek

Kweek

Indicatie
Bacteriële kweek voor het aantonen van pathogene bacteriën in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-6 dagen
Materiaal
Uitstrijk, vloeibaar materiaal, pus, punctaten en weefsel
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Afgedopte spuit
Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur. Voor anaeroben: max. vier uur tenzij in Port-A-Cul medium aangeleverd, dan 24 uur.
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Opmerkingen
Anaerobe kweek wordt uitgevoerd indien geïndiceerd of specifiek aangevraagd.