Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Epstein Barr Virus (EBV, Pfeiffer)

Algemene informatie

Een infectie met Epstein-Barr Virus (EBV) kan asymptomatische verlopen of de ziekte van Pfeiffer veroorzaken, welke bestaat uit moeheid, koorts, pharyngitis en lymfadenopathie. Tevens wordt frequent een rash gezien, vaak na het gebruik van antibiotica. In het bloedonderzoek kunnen een lymfocytose en leverenzymstoornissen aanwezig zijn.
Deelgebied
Informatie