Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aspergillus spp.

Algemene informatie

Aspergillus spp. is een veel voorkomende schimmel die op verschillende plaatsen in de natuur gevonden kan worden. Het ziektebeeld wat de schimmel veroorzaakt is aspergillose. Wanneer Aspergillus sporen ingeademd worden en deze in de holten in het lichaam aankomen kunnen ze daar een aspergilloom vormen. Een aspergilloom is een bal van schimmeldraden, bloedstolsels en witte bloedcellen die geleidelijk blijft groeien en hierbij het omliggende weefsel beschadigd/vernietigd. In de meeste gevallen vind er geen verdere verspreiding in het lichaam plaats. In zeldzame gevallen kan er ook een agressieve vorm voorkomen waarin er via het bloed naar de hersenen en de nieren verspreiding plaatsvindt. Deze agressievere vorm treedt voornamelijk op bij immuungecompromitteerde patiënten.
Deelgebied
informatie