Vrouwelijke genitaliën

Kweek

De kweek wordt standaard beoordeeld op groei van Candida spp., Neisseria gonorrhoeae en overmatige groei van Gardnerella vaginalis en/of anaërobe bacteriën. Bij zwangeren wordt de kweek ook specifiek op groep B streptococcen beoordeeld. Bij aanhoudende klachten na behandeling voor Neisseria gonorrhoeae of indien wordt afgeweken van de eerste keus behandeling bij Neisseria gonorrhoeae middels ceftriaxon dient een kweek met resistentiebepaling te worden verricht. 
Indicatie:
Aantonen van pathogene (N. gonorrhoeae) en potentieel pathogene bacteriën/gisten (Gardnerella, Actinomyces, e.a.) in verschillende patiëntenmaterialen afgenomen uit de genitaalstreek.
Deelgebied:
Bacteriologie/mycologie
Doorlooptijd
Kweek: 2-5 werkdagen
Materiaal
Uitstrijk cervix, urethra, vagina in transportmedium
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Code Afnamemateriaal:
N, D
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 96 uur
Referentiewaarden:
Geen pathogene micro-organismen, geen gisten en geen hemolytische streptococcen groep B
Opmerkingen:
Bij verdenking op Gonorroe en/of Chlamydia trachomatis ook materiaal voor PCR (afnamemateriaal G) afnemen.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78